TECUNI S.A. enpresak kudeatzen du web gune hau. TECUNI S.A. www.tecuni.com domeinuaren titularra da, nazionalitate espainola du, helbide soziala Abra Industrial poligonoa z/g -48530- Ortuella, Bizkaia (Espainia) da, eta erregistratuta dago Bizkaiko Merkataritza Erregistroko 694. liburukian, sozietateen 3. ataleko liburuan, 200. folioan, 4244. zenbakiko orrialdean, 1. inskripzioan.

Datu pertsonalak babesteko politika

1. Informazio-eskubidea eta helburua.
Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (aurrerantzean DBLO) ezarritakoaren arabera, Tecuni S.A. enpresak, aipatutako web gunearen titularra denez, gune honetako erabiltzaileari jakinarazten dio datu pertsonalen fitxategi bat dagoela, enpresak berak sortua eta bere ardurapean.
Tecuni S.A. enpresak web guneko formularioen bidez erregistratutako datu pertsonalak jaso eta gordetzen ditu. Datu horien bidez erabiltzailearekin harremanetan jartzen da, zerbitzuak eta zerbitzuekin lotutako jarduerak kudeatu, administratu, prestatu eta hobetzen ditu, erabiltzaileek zerbitzuak nola erabiltzen dituzten ikertzen du, zerbitzu berriak diseinatzen ditu, eta enpresak ematen dituen zerbitzuekin eta produktuekin lotutako informazio teknikoa, operatiboa eta kudeaketa ekonomikoa eta/edo komertziala bidaltzen ditu ohiko bideen bidez eta/edo bide elektronikoen bidez. Tecuni S.A. enpresak, DBLOn ezarritako kasuetan izan ezik, ez dio inola ere enpresarekin loturarik ez duen inori utziko erabiltzailearen datu pertsonalik, erabiltzailearen baimenik gabe.

Edonola ere, erabiltzaileak ziurtatu behar du Tecuni S.A. enpresari emandako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta datuetan aldaketarik egonez gero, jakinarazi egin beharko dio.

2. Erabiltzailearen baimena eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta haien aurka egiteko eskubidea.
Tecuni S.A. enpresaren formulario elektronikoen bidez datu pertsonalak bidaltzean, bidaltzaileak baimena ematen du jarritako datuak aipatutako komunikazio-bideetan erabiltzeko era automatizatuan, bai eta bide elektronikoen bidez edozein eratako informazioa duten jakinarazpenak bidaltzeko ere.
Erabiltzaileak bere datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta haien aurka egiteko duen eskubidea erabil dezake, DBLOn ezarritako baldintzen arabera. Erabiltzaileak harpidetza utzi nahi badu, bere datuak ezabatu egingo dira.
Eskubide hori erabiltzeko, eskaera idatzi bat bidali behar da sinatuta gure helbide sozialera. Eskaeran honako datu hauek agertu beharko dira: erabiltzailearen izena eta abizena, jakinarazpenetarako helbidea, IFKren eta nortasun-agiri nazionalaren edo pasaportearen fotokopia, eta zer eskatu nahi den eskaerarekin.

Datuen pribatutasunari buruz dugun politikaren gainean zalantzaren bat izanez gero, erabiltzailea harremanetan jar daiteke gurekin e-mail bidez: tecuni@tecuni.com.

3. Segurtasuna.
Datu pertsonalak dituzten fitxategien segurtasunerako neurriei buruzko abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan ezarritakoaren araberakoa da Tecuni S.A. enpresak datu pertsonalak babesteko erabiltzen duen segurtasun-maila, eta enpresak bere esku dauden baliabide tekniko guztiak jarri ditu erabiltzaileak web gunearen bidez ematen dituen datuak ez galtzeko, gaizki ez erabiltzeko, ez aldatzeko, baimenik gabe ez ikusteko eta ez lapurtzeko. Dena den, erabiltzaileari jakinarazi behar zaio segurtasun-neurriak Interneten erasoak izan daitezkeela noizbait. Tecuni S.A. enpresak ziurtatzen du fitxategi automatizatuko datu pertsonalak isilpean gordetzeko eta haien konfidentzialtasuna bermatzeko duen betebeharra beteko duela, legedi aplikagarrian ezarritakoaren arabera, eta datuak laga beharko balira, segurtasuna bermatuko duela lagatzerakoan.

4. Cookiei, IPi eta “spamming” teknikei buruzko informazioa.
Erabiltzaileak onartu egiten du cookieak erabiltzea eta IPen jarraipena. Guneko zirkulazioaren gure analizatzaileak cookieak eta IPen jarraipena erabiltzen ditu, estatistiketarako zenbait datu bildu ahal izateko: lehenengo bisitaren data, zenbat aldiz bisitatu den, azken bisitaren data, zer URL eta domeinutatik datorren, zer esploratzaile erabili den eta pantailaren bereizmena. Edonola ere, erabiltzaileak, hala nahi badu, cookieak desaktiba eta/edo ezaba ditzake, Interneteko nabigatzailearen argibideak jarraituz.
Tecuni S.A. enpresak ez du “spamming” teknikarik erabiltzen, eta erabiltzaileak web guneko formulario elektronikoen bidez edo posta elektronikoko mezuen bidez emandako datuak bakarrik erabiliko ditu.

Datu pertsonalak erabiltzerakoan, edota bide elektronikoen bidez mezu komertzialak edo merkataritzako mezuak bidaltzerakoan, izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (1999ko abenduaren 14ko BOE) ezarritakoa beteko da, bai eta informazio eta merkataritza elektronikoaren gizarteko zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak (2002ko uztailaren 12ko BOE) ezarritakoa ere.

5. Mezu elektronikoak.
Tecuni S.A. enpresarekin posta elektroniko bidez harremanetan jartzeko, bisitariek www.tecuni.com gunean dauden posta elektronikoari buruzko formularioak bete beharko dituzte. Tecuni S.A. enpresak mezu elektronikoei emandako erantzunak ezingo dira publizitatetzat hartu, eta ezingo dira publizitate-, sustapen- edo merkataritza-jardueraren froga gisa erabili helmugako herrialdean.

6. Arduraren mugaketa.
www.tecuni.com web gunean zabaldutako dokumentuak eta informazioak inolako berme zehatzik edo isileko bermerik gabe jartzen dira.  Tecuni S.A. enpresak bere web guneko edukia edozein unetan aldatzeko edo zuzentzeko eskubidea du, eta ez du aurrez jakinarazi beharrik.
Tecuni S.A. ez da arduraduna izango bisitarien material informatikoak kutsatu egiten badira birus bat zabaldu delako edo beste infekzio informatikoren batengatik. Bisitariari dagokio bere datuak eta/edo programa informatikoak babesteko beharrezkoak diren neurriak hartzea, Interneten dabiltzan birusek kutsa ez ditzaten. Tecuni S.A. enpresa, enpresako langileak, hornitzaileak edo web gunean adierazitako kolaboratzaileak ezin izango dira inolaz ere arduraduntzat jo kontratuzko erantzukizunaren ekintza batengatik, delituzko erantzukizunaren ekintza batengatik edota bestelako ekintza edo kalteren batengatik, berdin dio zuzenekoa, zeharkakoa, intzidentezkoa, osagarria edo nolakoa den, edo aurreiritzi batengatik, bereziki, finantzarioa edo komertziala den kasuetan, web gunea erabiltzeagatik edo gune horretatik lortutako informazio batengatik sortu bada.

www.tecuni.com web guneak lotura sinpleak edo sakonak izan ditzake Tecuni S.A. enpresarekin lankidetzan aritzen diren web guneekin edo hirugarrengoen web guneekin. Tecuni S.A. enpresak ez du inolako kontrolik gune horien gainean eta, beraz, ez du bermatzen inolako ardurarik gune horien erabilgarritasunari, edukiari, publizitateari, produktuei eta/edo zerbitzuei buruz, edota gune horietatik abiatuta aurkitzen direnei buruz. Era berean, Tecuni S.A. ez da inola ere arduraduna izango bisitari batek kolaboratzaile baten web gunera sartzeagatik edo gune hori erabiltzeagatik zuzenean edo zeharka kalteak jasaten baditu, edo edukiak, zerbitzuak edota arauetako xedapenak errespetatzen ez badira edo hirugarrengoen eskubideak kaltetzen badira.  Tecuni S.A. ez da erantzule egiten www.tecuni.com web gunera hipertestu-link baten bidez lotzen diren web guneetako informazio, material eta programa informatikoez.