Izena
abizena
abizena
NAN
Helbide elektronikoa
Jaiotze-data(ee / hh / uuuu)
/ /
Helbide osoa: Kalea y Zenbakia

 
Posta Kodea
Herria
Probintzia
Telefono finkoa
Telefono mugikorra

Zer postutarako aurkezten zara (bat baino gehiago aukera daitezke)

Administrazioa
Teknikaria oro har
Kudeaketa-arduraduna, oro har
Arduraduna – Obra-burua
Banaketa elektrikoko elektrizista
industria-elektrizista
Tailer elektrikoko elektrizista kableatzailea
Azpiestazioetako elektrizista
Argiteria publikoko elektrizista
Obra zibila
Luma-kamioiaren gidaria
Delineazioa Ingeniaritza
Ingeniaritza oro har
Beste batzuk

 

Prestakuntza akademikoa
Zer kategoriaren barruan ikusten duzu zeure burua
Oharrak
Curriculuma gehitu PDF edo DOC formatuan

 

Jakinarazten dizugu web honen bidez ematen dizkiguzun datuak “Giza baliabideen eta langileen kudeaketa” izeneko fitxategi batean sartuko direla. Tecuni S.A. da fitxategiaren arduraduna, eta hau bere helbidea: Abra Industrial poligonoa z/g, Ortuella - 48530 – Bizkaia. Fitxategiaren helburu bakarra giza baliabideak kudeatzea da (langileak aukeratzea eta, hala badagokio, ondoren lan-kontratazioko prozesuak gauzatzea, soldatak prestatzea…), eta izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa bete behar du oso-osorik.
Horrez gain, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta haien aurka egiteko eskubidea duzula. Horretarako, Giza Baliabideen Departamentuari eskaera egin beharko zaio idatziz, aurrez azaldutako helbidera.
Zure datu pertsonalak eta curriculum vitaea bidaltzeko prozesuarekin jarraitu nahi baduzu, hemen azaldutakoa irakurri duzula eta jartzen duenarekin ados zaudela ONARTU behar duzu.

Irakurri dut eta ONARTZEN dut baldintzak.