Izena
abizena
abizena
NAN
Helbide elektronikoa
Jaiotze-data(ee / hh / uuuu)
/ /
Helbide osoa: Kalea y Zenbakia

 
Posta Kodea
Herria
Probintzia
Telefono finkoa
Telefono mugikorra

Zer postutarako aurkezten zara (bat baino gehiago aukera daitezke)

Administrazioa
Teknikaria oro har
Kudeaketa-arduraduna, oro har
Arduraduna – Obra-burua
Banaketa elektrikoko elektrizista
industria-elektrizista
Tailer elektrikoko elektrizista kableatzailea
Azpiestazioetako elektrizista
Argiteria publikoko elektrizista
Obra zibila
Luma-kamioiaren gidaria
Delineazioa Ingeniaritza
Ingeniaritza oro har
Beste batzuk

 

Prestakuntza akademikoa
Zer kategoriaren barruan ikusten duzu zeure burua
Oharrak
Curriculuma gehitu PDF edo DOC formatuan

 

Jakinarazten dizugu web-orri honen bidez zuk emango dizkiguzun datuak Tecuni S.A. baltzuaren “Lan-poltsa kudeatzea” izeneko fitxategian sartuko direla (Tecuni S.A. baltzuak Abra Industrial Enpresa Parkea z/g helbidea du (Ortuella - 48530 – Bizkaia)). Datu pertsonalen tratamenduaren helburu bakarra da langileak hautatzea kudeatzea eta, hala balegokio, ondoren lan-kontratazioen prozesuei ekitea, betiere Datu Pertsonalak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamenduaren arabera, eta Erregelamendu hori garatzen duen 3/2018 Lege Organikoaren arabera.

Halaber, jakinarazten dizugu zure datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta haiei aurka egiteko eta horien tratamendua eta eramangarritasuna mugatzeko eskubideak erabili nahi badituzu, Giza Baliabideen Sailera, lehenago aipaturiko helbidera, idatzi beharko duzula.

Zure datu pertsonalak eta Curriculum Vitaea bidaltzeko prozesuarekin jarraitzeko, hemen ezarritakoa irakurri duzula eta horrekin ados zaudela ONARTU beharko duzu aldez aurretik.

Irakurri dut eta ONARTZEN dut baldintzak.